International Community of Banyakigezi

ICOB Convention Dallas 2015 (Photos by JD Video & Media Productions)

 

 

One Response

  1. Rugyema T. Godfrey says:

    Okubugana kw’Abanyakigezi omuri Dallas kurareebeka kwaboneire munoonga. Kwihaho orashushwa ngu Abanyakigezi beingyi omuri Uganda tibaramanyisiibwe!

    Okushaba: Eby’obuhamgwa bw’Abanyakigezi bishemerrire kuteebwaho omutima kugira ngu abaana beitu n’abeijukuru tibabyeebwa!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *